Мелиорация земель

Сипаттама: Жерді мелиорациялау (мелиорациядан жақсарту) табиғи жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар кешені болып табылады. Онда су режимін жетілдіру (дренаждау, суару, өзендердегі су деңгейін реттеу, бөгеттер салу) бойынша жұмыс жүргізіледі. Мелиорация сондай-ақ мәдени-техникалық және орманшылық жұмыстарын, эрозияға қарсы шараларды, құмды, жыраларды, беткейлерді, өзен жағалауларын және хеджирлеу құрылысын күшейтуді қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Ауыл шаруашылық жерлері мелиорациясы бойынша дайындық бағдары бойынша әртүрлі теориялық және практикалық білім алу.
Міндет
 • «Мелиорация» пәнінің мәнін, принциптерін, мелиоративтік объектілерді салу және оларды пайдалануды жобалау әдістері мен ерекшеліктерін түсіну. Кез келген жерлердің мелиоративтік жағдайын, олардың қоршаған ортаға әсерін бағалай білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Мелиорация бойынша жұмыстарды орындау әдістемесін білу: суару, құрғату, гипстеу, әктеу және т.б.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде мелиорциялық жұмыстар саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі мелиоративтік жұмыстар өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жерлерге мелиорациялық жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру және орындау қабілеті
Негізгі әдебиет
 • 1 Колпаков В.В., СухаревИ.П. Сельскохозяйственные мелиорации
 • 2 Марков Е.С. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации
 • 3 Ануфриев В.Е. Городские гидротехнические сооружения
 • 4 Костяков А.Н. Основы мелиорации
 • 5 Астапов С.А. Мелиоративное почвоведение