Государственное регулирование земельных отношений

Сипаттама: Пән жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін меңгеруді, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдарын, жер қатынастары объектілері мен субъектілерін, жерге құқық түрлерін, жер учаскелерін жеке меншікке беру және сату және жалға беру тәртібін, практикалық міндеттерді шешуді қамтиды.Пән жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін меңгеруді, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдарын, жер қатынастары объектілері мен субъектілерін, жерге құқық түрлерін, жер учаскелерін жеке меншікке беру және сату және жалға беру тәртібін және практикалық міндеттерді шешуді қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жер қатынастарын реттеудің теориялық негіздерін оқып қарастыру
Міндет
 • Жер қатынастарын реттеудің негізгі әдістерін қолдану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын, жер қатынастарын реттеу саласындағы НҚА білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жер қатынастарын мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың құзыреттерін орындау үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жер қатынастары саласы бойынша ақпаратты сараптау, дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешуде өкілеттіліктерді және жауакершіліктерді бөлумен топтың мүшесі ретінде және жеке тиімді жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер қатынастарын мемлекеттік реттеуді жүргізу қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Варламов А.А. Земельный кадастр. Теоретические основы государственного земельного кадастра. Т.1. – М.: Колос, 2004
 • Варламов А.А. Земельный кадастр. Управление земельными ресурсами. Т.2. – М.: Колос, 2004
 • Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами – А: КазНау – Агроуниверситет, 2004
 • Максимов В.А. Кадастровая оценка недвижимости. – Усть-Каменогорск, 2002
 • Земельный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: ЮРИСТ, 2004