Автоматизированные технологии в АПК

Сипаттама: Пән тракторлардың, ауыл шаруашылығы машиналары мен автомобильдердің жалпы құрылымы мен жұмыс принципін, олардың топыраққа және қоршаған ортаға әсерін, агротехникалық талаптарға сәйкес ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындаудың негізгі технологиялары мен тәсілдерін, механикаландырылған операцияларды орындауға қойылатын талаптарды, ауыл шаруашылығы өндірісін автоматтандыру принциптерін, ауыл шаруашылығы жұмыстарын автоматтандыру кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер