Менеджмент в АПК

Сипаттама: А/ш-ғы менеджментін жоспарлау мен басқаруды ауыл шаруашылығы өндірісімен үйлестіретін қызметі. Білім алушы негізгі басқару функцияларын және оларды практикалық қызметте іске асыру әдістерін білуі тиіс, басқару қызметін тиімді ұйымдастыру есебінен негізгі басқару функцияларын іске асыруды меңгеруі тиіс, басқару қызметін ұйымдастыру дағдыларын; қосымша білім мен іскерлікті өз бетінше алу дағдыларын меңгеруі тиіс.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер