Основы земледелия

Сипаттама: Пән базалық білімдерді меңгеруге және зерттеуге бағытталған тақырып жүйесі, жүйелік зерттеу әдістері, қазіргі заманғы егіншілік жүйелерінің ғылыми негіздері, Технологиялық буындарды негіздеу және өңдеу әдістемесі, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының егіншілік жүйелері.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер