Инновационные технологии почвенного картирования

Сипаттама: Пәннің мазмұны: картографияның даму тарихы, картографиялық зерттеу әдістері, карталар бойынша өзара байланыс құрылымын зерттеу және құбылыстар динамикасы, геоизображения –ғаламшардың графикалық модельдері, топырақ жамылғысын картографиялау, жасау және қолдану картограммалар мен топырақ карталарын

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • студенттерды топырақтанудың іргелі және қолданбалы мәселелерін шешуде картографияның қазіргі жетістіктерімен таныстыру
Міндет
 • - қашықтықтан зондтау мәліметтерімен кешенде географиялық ақпараттық жүйелерді қолдана отырып картографиялау негіздерін білу;
 • - жер бетіндегі зерттеулер мәліметтерімен ғарыштық суреттер бейнесінің заңдылықтары мен байланысын анықтау;
 • - топырақты картографиялау кезінде ғаламдық позициондау құралдарын қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • топырақтар мен өсімдіктерді зерттеудің қазіргі заманғы әдістерінің мәнін, оларды аспаптық қамтамасыз етуді; топырақтанудағы инновациялық қызметтің даму бағыттарын; топырақ карталарын құрастыруға арналған қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • алынған білімді топырақ карталарын құру үшін пайдалану; дәстүрлі және ГАЖ технологияларды қолдану арқылы топырақ жамылғысын картографиялауды жүргізу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • технологиялық бақылаудың әдістерін әзірлеу және жүргізу, жүргізілген жұмыстардың сапасын басқару қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ұжымды басқарудағы және жобалау жұмыстарындағы біліктер мен дағдылар
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби қызметте ғылым мен озық технологияның заманауи жетістіктерін қолдануға дайындық
Негізгі әдебиет
 • 1. Клебанович Н.В. Методы обследований земель. – Минск: БГУ, 2011
 • 2. Апарин Б.Ф. Почвоведение. – М.: Издание Центр Академии, 2012
 • 3. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение. – М.: Юрайт, 2014