Деградация и трансформация угодий

Сипаттама: Пән білім алушылармен келесі практикалық және теориялық дағдыларға бағытталған: топырақтың агрофизикалық қасиеттерін анықтау, эрозиялық процестерді зерттеу, жайылымдық шөптер жағдайын талдау, жемнің өнімділігі мен сапасын анықтау, жерлерді ауыстыру және трансформациялау негіздері, жердің тозуының себептері, қорғау әдістері.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер