Системы спутникового мониторинга земель

Сипаттама: Пән жер мониторингі көрсеткіштерінің жүйесін, жердің тозуы және оны бағалаудың, жер мониторингі ақпараттық технологияларын және бақылаудың заманауи әдістерін меңгеруге, сонымен қатар жердің жағдайын мониторингі үшін қашықтықтан зондтау әдістерін және компьютерлік технологияларды қолдануға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Ғарыштық жүйелердің қазіргі жағдайынн және дамуын зерттеу, сондай-ақ ауыл шаруашылық мәселелерін шешу үшін ғарыштық суреттерді пайдалану технологиясын зерттеу.
Міндет
 • Әртүрлі мәселелерді шешу үшін ғарыштық жүйелердің деректерін дұрыс пайдалану жолдарын үйрену;
 • Ғарыштық жүйелерден және ҰҰА алынған деректерге негізделген тақырыптық карталарды жасау технологиясын зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ғарыштық ақпаратты алу, сақтау және өңдеу құралдарын, негізгі әдістерін және тәсілдерін басқару, серіктік технологияларды ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде қолдануға дайындық қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жер ресурстарын басқару, жерді бақылау және қорғау, жерді тиімді және ұтымды пайдаланудағы кәсіби мәселелерді шешу үшін ЖҚЗ деректерін пайдалану, өндеу, ұсыну саласындағы бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, ЖҚЗ деректері негізінде жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ауылшаруашылық жерлерін пайдалану мен қорғауға бақылауды жүргізуді үшін пландық-картографиялық мәліметті түзету, ғарыштық суреттердің бейнесін талдауды ұйымдастыру және орындау қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Неронский Л., Осипов И.,Турук В., Верба В. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. Изд-во: Радиотехника, 2010
 • Brian D. Wardlow, Martha C. Anderson, James P. Verdin Remote Sensing of Drought: Innovative Monitoring Approaches by CRC Press Referenceб 2017 - 484 p.
 • Margaret Oliver, Thomas Bishop, Ben Marchant Precision Agriculture for Sustainability and Environmental Protection, by Routledge Reference, 2013- 304 p.