Аналитическая и физколлоидная химия

Сипаттама: Заттар мен олардың компоненттерін идентификациялаудың принциптері мен әдістерін, сондай-ақ үлгідегі компоненттердің сандық арақатынасын анықтауды үйренеді; әртүрлі сыртқы жағдайларда заттардың құрылысы мен химиялық айналуын анықтайтын жалпы заңдар, физиканың теориялық және эксперименттік әдістерінің көмегімен химиялық құбылыстарды зерттейді; фазаларды бөлу шекарасында пайда болатын дисперсиялық жүйелер мен беттік құбылыстарды зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер