Агробизнесплан

Сипаттама: Пәнді оқыту барысында студенттер өндірісті, кәсіпкерлікті және аграрлық бизнесті ұйымдастыру дағдыларын, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен олардың бірлестіктерінің ұйымдық-экономикалық негіздерін, олардағы өндірісті мамандандыру мен жоспарлауды, жерді және басқа да өндіріс құралдарын тиімді пайдалануды меңгереді, агробизнеспен байланысты Қазақстан Республикасының заңдарын меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Агроөнеркәсіптік кешеніндегі өндірістік саласында экономиканың даму әдістері мен принциптерді меңгеру.
Міндет
 • - аграрлық бизнес, кәсіптік және өндірістің ұйымдастырудың теориялық негіздерін; - аграрлық қызметті реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңдарын; - ауылшаруашылық кәсіпорындар және олардың бірлестіктерінің ұйымдастыру-экономикалық негіздерін; - ауылшаруашылығында еңбекті қорғау, мөлшерлеу және ұйымдастыру ғылыми негіздерін; - ауылшаруашылық салалардың іс-әрекеттерінің экономикалық талдауының әдістемесін және ұйымдастыру сұрақтарын білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Агробизнес жоспарлаудың негіздерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бар білімін агробизнес жоспарлау саласында пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ойлау мәдениетінің болуы, оның ортақ заңдарын білу, оның нәтижелерін жазбаша және ауызша дұрыс жеткізе білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Аграрлық секторды және кәсіпкерлікті жетілдірумен жаңа мүмкіндіктердің іздеуге байланысты әр түрлі жоспарлы-экономикалық есептерді ұйымдастыру саласында құзыретін алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ауыл шаруашылығында әр түрлі саласында ұйымдастыру және басқару іс-әрекеттер дағдырларын алу
Негізгі әдебиет
 • Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса.- Алматы: КазНАУ, 2001
 • Бельгибаев К.М. Экономика аргарного сектора (учебное пособие) «Тал», 2001
 • Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в Казахстане, Алматы: Білім, 2009
 • Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства. - М: Наука, 2009
 • Оразтаева З. Агробизнес в Казахстане. – Астана: «Фолиант», 2009
 • Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т.1. – М.: Колос, 2001. – С. 496