ШҚМТУ студенттік өзін-өзі басқару ұйымы Жоғарғы жастар парламенті

2014 жылдың қыркүйек айынан бастап Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да университеттің студенттік активтің демократиялық басқару қағидаларын жүзеге асыру мақсатында студенттік өзін-өзі басқару ұйымы төрағасын сайлауы енгізілді. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы төрағасына үміткерлер сайлау комиссиясына міндетті түрде өз сауалнамаларын және сайлау алдындағы бағдарламаларын тапсырады.

Оқу жылдың ішінде студенттік өзін-өзі басқару ұйымы - университеттің әр түрлі ус-шаралардың ұйымдастырушы мен қатысушысы. Іс-шараларлың негізгі мақсаты университет жастарын келесі бағыттар бойынша тәрбиелеу:

  • азаматтық-патриоттық тәрбиесі;
  • рухани-адамгершілік тәрбиесі; 
  • отбасылық тәрбиесі;
  • эстетикалық тәрбиесі;
  • экологиялық тәрбиесі;
  • дене тәрбиесі; 
  • кәсіптік-шығармашылық тәрбиесі.