Маркетинг және форсайт орталығы

Маркетинг және форсайт орталығы (МФО) - 2018 жылы құрылған университеттің құрылымдық бөлімшесі.

Орталықтың мақсаты - ШҚМТУ Стратегиялық даму бағдарламасының тиімділігін арттыруға бағытталған маркетингтік зерттеулер жүргізу Д.Серікбаев және университет қызметін болжау.

Орталық келесі міндеттерді шешеді:

 • университеттің оқу және ғылыми қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында маркетингтік зерттеулер жүргізу;
 • маркетингтік жоспарлау және форсайт.

МФО функциялары:

 • Университеттің білім беру бағдарламалары мен қызметтерін маркетингтік қолдау;
 • Университетті білім беру қызметтері нарығында (брендинг, баға белгілеу және т.б.) жылжыту мақсатында маркетингтік зерттеулер жүргізу;
 • Салалық нарықты дамытудың қазіргі тенденциялары бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу, аймақтық және ұлттық деңгейдегі университеттің ғылыми-зерттеу қызметінің перспективалық бағыттарын іздеу;
 • Қоғамға және бизнеске бағытталған университеттің қатысуымен БҒМ перспективалы әлеуметтік жобаларын дайындауға және іске асыруға жәрдемдесу;
 • Бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға, коммерциялық құрылымдарға ақпараттық материалдар, жедел пікірлер мен сараптамалық қорытындылар ұсыну.

Жұмыс нәтижелері

2018 жылдың маусымынан бастап 2019 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ШҚМТУ үшін 17 маркетингтік зерттеулер аяқталды Д.Серікбаев, соның ішінде:

 • Жоғары білімі бар мамандарға аймақтық сұранысты бағалау (Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ мысалында).
 • Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ -да мамандарды даярлаудың жаңа бағыттары.
 • Мемлекеттік білім гранттарының Қазақстан Республикасы бойынша бөлінуін талдау.
 • 2019 жылдан бастап іске асырылатын Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ жаңа білім беру бағдарламаларының аймақтық маңыздылығын бағалау.
 • Университеттің ішкі тиімділігін арттыру және университет қызметіне өзгерістер енгізу.
 • Университеттің оқу іс-әрекетіне кірістер мен шығыстардың жай-күйіне аналитикалық шолу (Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ мысалында)
 • Қазақстанның фармацевтикалық нарығы.
 • Қазақстандағы тұрмыстық техника нарығы.
 • Қазақстанда фитопродукциялар өндірісі.
 • ШҚМТУ-нің білім беру бағдарламалары бойынша «АТАМЕКЕН» АЭС (2018) рейтингісінің нәтижелерін талдау Д.Серікбаев және т.б.