Білім беру бағдарламалары

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бойынша мамандықтардың сыныптауышы

Жоғары білім беру бағыты бойынша оқыту – бакалавриат

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 • Ақпараттық жүйелер
 • Есептеуіш техника және бағдарламамен қамтамасыз ету
 • Ұлғайтылған шынайылық
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу

Инженерия және инженерлік іс

 • Көлік, көліктік техника және технологиялар
 • Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
 • Машина жасау
 • Автоматтандыру және басқару
 • Аспап жасау
 • Роботталған ұшқышсыз құралдар
 • Медициналық инжиниринг (Медициналық техника)
 • Жылуэнергетикасы
 • Электрэнергетикасы

Өндірістік және өңдеу салалары

 • Металлургия
 • Уран қнімдерін алудың инновациялық тәсілдері
 • Пайдалы қазбаларды байыту
 • Тау-кен ісі
 • Геология және пайдалы қазбаларды барлау
 • Жер туралы ғылымның қашықтықтан және сандық зерттеру тәсілдері

Физикалық ғылымдар

 • Техникалық физика
 • Ядерлық энергетика материалдары

Архитектура және құрылыс

 • Архитектура
 • Құрылыс
 • BIM – жобалаудағы технологиялар
 • Құрылыс материалдар, өнімдер және конструкциялар өндірісі
 • Көлік құрылысы
 • Геодезия және картография
 • Жерқұрылысы
 • Кадастр

Өнер

 • Дизайн

Телекоммуникациялар

 • Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Көлік қызметі

 • Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру

Орман шаруашылығы

 • Орман қорлары және орман шаруашылығы

Су қорлары және суды пайдалану

 • Су қорлары және суды пайдалану

Жерқұрылысы

 • Нақты егін шаруашылығы

Бизнес және басқару

 • Электронды бизнес экономикасы
 • ІТ менеджмент
 • Өндірістегі есеп, талдау және аудит
 • Ғылымды қажетсінетін кәсіпорындары қаржылық басқаруы
 • Маркетингтің инновациялық технологиялары

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

 • Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты - магистратура

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 • Ақпараттық жүйелер
 • Есептеуіш техника және бағдарламамен қамтамасыз ету
 • Компьютерлік жүйелер мен адамның өзара әрекеттесу интерфейсі
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Ақпаратты қорғаудың математикалық тәсілдері

Инженерия и инженерлік іс

 • Көлік, көліктік техника және технологиялар
 • Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
 • Машина жасау
 • Автоматтандыру және басқару
 • Тіршілікті басқарудың зияткерлік жүйелері (ақылды қала)
 • Аспап жасау
 • Роботталған ұшқышсыз құралдар
 • Медициналық инжиниринг (Медициналық техника)
 • Жылуэнергетикасы
 • Электрэнергетикасы

Өндірістік және өңдеу салалары

 • Металлургия
 • Уран қнімдерін алудың инновациялық тәсілдері
 • Пайдалы қазбаларды байыту
 • Тау-кен ісі
 • Геология және пайдалы қазбаларды барлау
 • Жер туралы ғылымның қашықтықтан және сандық зерттеру тәсілдері

Физикалық ғылымдар

 • Физика
 • Техникалық физика
 • Ядерлық энергетика материалдары
 • Медицинадағы аддитивті технологиялар

Архитектура және құрылыс

 • Архитектура
 • Құрылыс
 • BIM – жобалаудағы технологиялар
 • Құрылыс материалдар, өнімдер және конструкциялар өндірісі
 • Көлік құрылысы
 • Геодезия және картография
 • Жерқұрылысы
 • Кадастр

Өнер

 • Дизайн

Көлік қызметі

 • Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру

Орман шаруашылығы

 • Орман қорлары және орман шаруашылығы

Жерқұрылысы

 • Нақты егін шаруашылығы

Бизнес және басқару

 • Экономика
 • Индустриалды менеджмент
 • Есеп және аудит
 • Форсайт маркетинг

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

 • Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты - докторантура

Өндірістік және өңдеу салалары

 • Геология және пайдалы қазбаларды барлау
 • Металлургия

Инженерия и инженерлік іс

 • Машина жасау
 • Автоматтандыру және басқару

Математика және статистика

 • Математика

Физикалық ғылымдар

 • Техникалық физика

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 • Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)