7M07104 - Электр энергетикасы

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және талап етілетін мамандарды даярлау.

Оның бағытын көрсететін ББ негізгі идеясы: Бағдарлама электр энергетикасы саласындағы технологиялар мен жабдықтардың тиімділігін бағалау және енгізу бойынша жұмыстарды орындауға қабілетті түлектерді оқытуға бағытталған.

Маман лауазымдарының тізбесі: Эксплуатация инженері; жөндеу инженері; технологиялық инженер; сынаушы және реттеуші жабдықтарды орнату инженері; инженер - электрик; инженер - энергетик; электрлік өлшеулер инженер; релелік қорғаныс және автоматика инженері; ЖОО-ның оқутышысы; ғылыми қызметкер.

Мамандар лауазымдарының тізбесі: Түлектердің кəсіби қызметінің саласы - бұл процестерді жүзеге асыратын элементтерді, аспаптарды жəне жүйелерді өндіру, беру, тарату, трансформациялау, электр энергиясын қолдану, энергия ағынын бақылау, өндіру жəне өндіру үшін адам қызметінің əдістері мен əдістерінің жиынтығы.

Кәсіби қызмет объектісі: Кәсіптік қызметтің объектілері дәстүрлі энергия көздеріне негізделген электр станциялары, электр станциялары мен кешендер болып табылады; электр машиналары, трансформаторлар, электромеханикалық кешендер және жүйелер, оның ішінде бақылау және реттеу; электр және электрондық құрылғылар, электромеханикалық және электрондық құрылғылар кешендерi мен жүйелерi, энергия ағындарын басқарудың автоматты құрылғылары мен жүйелерi; электржетек және экономиканың әртүрлі секторларындағы механизмдер мен технологиялық кешендерді автоматтандыру; электр тасымалдаудың әр түрлі түрлері және көлік жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралдары; автоматтандырылған электр жүйелері, түрлендіргіштер, энергияның электржетегі, технологиялық және қосалқы қондырғылар, оларды автоматтандыру, бақылау және диагностика жүйесі; нормативтік-техникалық құжаттаманы және стандарттау жүйелерін, сынақ әдістерін және құралдарын және электротехника өнімдерінің сапасын бақылауды, электр жабдықтарын және электрмен жабдықтау жүйелерін, электр қондырғыларын және жүйелерін қамтиды.

Берілетін дәреже:  "7M07104 Электр энергетикасы " білім беру бағдарламасы бойынша Техника ғылымдарының магистрі

 Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасының арнайы пәндері бойынша сабақтарды 1 ғылым докторы, 2 ғылым кандидаты,  3 рhD докторы және 3 магистр жүргізеді. Оқытушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысады. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту міндетті болып табылады.

Магистранттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері республикалық және халықаралық маңызы бар басылымдарда үнемі жарияланады. Магистранттар ғылыми жұмыстар конкурстарына, жас ғалымдар мен студенттердің республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларына белсенді қатысады.

Оқу кезінде біздің магистранттар университет өміріне белсенді қатысады,сонымен қатар спорттың көптеген түрлері бойынша облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарға қатысады, КТК командаларының құрамына кіреді.