ЭлУМКД

Основы информационных систем

Автор: Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна
Расписание: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Инфографика курса Содержание курса, рубежный контроль 1 Содержание курса, рубежный контроль 2 Итоговый контроль Дополнительные ресурсы
Неделя - 1
Наименование Категория Ссылка
Ақпаратты сандық бағалау конспект лекции Файл
АЖ негізгі ұғымдары материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Ақпараттық жүйелер негіздері рабочая учебная программа Файл
Ақпарат туралы ұғым, сигналдар, деректер конспект лекции Файл
Неделя - 2
Наименование Категория Ссылка
Зертханалық жұмыс №1 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 3
Наименование Категория Ссылка
Байланыс каналдарында сигналдарды қалыптастыру конспект лекции Файл
Ақпарат формалары мен түрлері конспект лекции Файл
Неделя - 4
Наименование Категория Ссылка
Шартты энтропия конспект лекции Файл
Шартты және біріктіру энтропиясы 1 конспект лекции Файл
Неделя - 5
Наименование Категория Ссылка
СОӨЖ1 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Шартты және біріктіру энтропиясы 2 конспект лекции Файл
Неделя - 6
Наименование Категория Ссылка
Зертханалық жұмыс №2 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
СОӨЖ2 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Тест1 для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 7
Наименование Категория Ссылка
Бақылау жұмысы для организации рубежного контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 8
Наименование Категория Ссылка
СОӨЖ3 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Ақпаратты жіберу жылдамдығы мен байланыс каналдарының өткізу қабілеттіліктерін есептеу конспект лекции Файл
Неделя - 9
Наименование Категория Ссылка
СОӨЖ4 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Ақпаратты жіберу жылдамдығы мен байланыс каналдарының өткізу қабілеттіліктерін есептеу 2 конспект лекции Файл
Неделя - 10
Наименование Категория Ссылка
СОӨЖ5 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
АЖ негізгі қасиеттері конспект лекции Файл
Неделя - 11
Наименование Категория Ссылка
СОӨЖ6 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
АЖ түрлері конспект лекции Файл
Неделя - 12
Наименование Категория Ссылка
Зертханалық жұмыс №3 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Ақпаратты сығу әдістері конспект лекции Файл
Кибернетикалық тәсілдеме конспект лекции Файл
Неделя - 13
Наименование Категория Ссылка
Зертханалық жұмыс №4 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 14
Наименование Категория Ссылка
Зертханалық жұмыс №5 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Зертханалық жұмыс №6 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Тиімді кодтау конспект лекции Файл
Тест2 для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Шеннон-Фано задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Шеннон-Фано для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Шеннон-Фано әдісі конспект лекции Файл
Неделя - 15
Наименование Категория Ссылка
Бақылау жұмысы 2 для организации рубежного контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 16
Наименование Категория Ссылка
Наименование Категория Ссылка