ЭлУМКД

Бухгалтерский учет

Автор: Байтикенова Гульжан Альпековна
Расписание: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Инфографика курса Содержание курса, рубежный контроль 1 Содержание курса, рубежный контроль 2 Итоговый контроль Дополнительные ресурсы
Неделя - 1
Наименование Категория Ссылка
семинар 1 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Глоссарий справочно-методические материалы Файл
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептемелер туралы» ҚР Заңы, 2007 жылдың 28 ақпаны, № 234 – III (2016 ж. өзгертулер мен толықтырулармен) справочно-методические материалы Ссылка
Әбдішүкіров Р. С., Мырзалиев Б. С. Бухгалтерлік есеп справочно-методические материалы Файл
Мырзалиев Б. С., Әбдішүкіров Р. С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру справочно-методические материалы Файл
РМП "Бухгалтерский учет и аудит" рабочая учебная программа Файл
БОӨЖ 1 для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 1 конспект лекции Файл
Неделя - 2
Наименование Категория Ссылка
семинар 2 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
СӨЖ 1 для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 2 конспект лекции Файл
Неделя - 3
Наименование Категория Ссылка
семинар 3 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 3 конспект лекции Файл
Неделя - 4
Наименование Категория Ссылка
семинар 4 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 4 конспект лекции Файл
Неделя - 5
Наименование Категория Ссылка
семинар 5 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 5 конспект лекции Файл
Бухгалтерлік есептің концепциялары, қағидалары учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Неделя - 6
Наименование Категория Ссылка
семинар 6 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 6 конспект лекции Файл
БОӨЖ 2 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 7
Наименование Категория Ссылка
1 аралық бақылауға арналған тапсырмалар для организации рубежного контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 7 конспект лекции Файл
Семинар 7 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Ұлттық қаржылық есептіліктің стандарты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы справочно-методические материалы Ссылка
Неделя - 8
Наименование Категория Ссылка
семинар 8 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 8 конспект лекции Файл
СӨЖ 2 для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Бухгалтерлік баланс учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Неделя - 9
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ 3 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 9 конспект лекции Файл
семинар 9 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Екі жақтылық қағидасы және баланстық теңдік учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Неделя - 10
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ 4 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Бухгалтерлік есеп шотттарының үлгі жоспары: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы справочно-методические материалы Ссылка
лекция 10 конспект лекции Файл
семинар 10 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Неделя - 11
Наименование Категория Ссылка
семинар 11 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы справочно-методические материалы Ссылка
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы справочно-методические материалы Ссылка
лекция 11 конспект лекции Файл
Есептік кезең (цикл) және қаржылық есеп берушілікті дайындау учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Неделя - 12
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ 5 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 12 конспект лекции Файл
семинар 12 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Есеп регистрлері учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Неделя - 13
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ 6 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
семинар 13 задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 13 конспект лекции Файл
Неделя - 14
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ 7 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 14 конспект лекции Файл
Неделя - 15
Наименование Категория Ссылка
БОӨЖ тапсырмасы № 7 для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
лекция 15 конспект лекции Файл
2 аралық бақылауға арналған тапсырмала для организации рубежного контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Қаржылық есептілікті даярлау учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Неделя - 16
Наименование Категория Ссылка
қорытынды бақылауға арналған тапсырмалар және тес для организации итогового контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Наименование Категория Ссылка
Глоссарий справочно-методические материалы Файл
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептемелер туралы» ҚР Заңы, 2007 жылдың 28 ақпаны, № 234 – III (2016 ж. өзгертулер мен толықтырулармен) справочно-методические материалы Ссылка
Әбдішүкіров Р. С., Мырзалиев Б. С. Бухгалтерлік есеп справочно-методические материалы Файл
Мырзалиев Б. С., Әбдішүкіров Р. С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру справочно-методические материалы Файл
Бухгалтерлік есептің концепциялары, қағидалары учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Ұлттық қаржылық есептіліктің стандарты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы справочно-методические материалы Ссылка
Бухгалтерлік баланс учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Екі жақтылық қағидасы және баланстық теңдік учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Бухгалтерлік есеп шотттарының үлгі жоспары: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы справочно-методические материалы Ссылка
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы справочно-методические материалы Ссылка
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы справочно-методические материалы Ссылка
Есептік кезең (цикл) және қаржылық есеп берушілікті дайындау учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Есеп регистрлері учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Қаржылық есептілікті даярлау учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка