ЭлУМКД

Технология бетона 1

Автор: Салимбаева Зауреш Нарегеновна
Расписание: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Инфографика курса Содержание курса, рубежный контроль 1 Содержание курса, рубежный контроль 2 Итоговый контроль Дополнительные ресурсы
Неделя - 1
Наименование Категория Ссылка
Ауыр бетон құрамын есептеу (зерханалық, өндірістік) задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
1 - ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
1-ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 2
Наименование Категория Ссылка
Бір бетон араластырғыштың өлшеміге материалдардың шығынының есебі. Масса және көлемі бойынша цемент, құм, қиыршық тас арасында арақатынастың есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
2- ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
2- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 3
Наименование Категория Ссылка
Бетон араласы тығыздауы дәрежесінің және коэффициентінің есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
3-ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
3-ші тақырыпты қорғау для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 4
Наименование Категория Ссылка
ССБ пластификаторды қолдану нәтижесінде бетон тығыздығын жоғартырудың есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
4-ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
4- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 5
Наименование Категория Ссылка
Бетон араласының өзгеруі есебі және центрифугалау кейін бетон араласының 1м3 ішінде компонентердің мөлшері. Центрифугалау кезінде қалыптың айналымдарының санын есептеу. задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
5--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
5- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 6
Наименование Категория Ссылка
Бетон араласының тығыздыуы үшін виброөндеу үйлесімді ұзақтағының есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
6--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
6- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 7
Наименование Категория Ссылка
7--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
7- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Рейтинг 1 для организации итогового контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 8
Наименование Категория Ссылка
Объектке жеткізу, қалыптау және тығыздыу кейін бетон арасының температурасын, беріктігін анықтау задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
8--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
8- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 9
Наименование Категория Ссылка
Бетон араласының берелген температура бойынша бетон араласының бастыпқы құрамының температурасын есептеу задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
9--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
9- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Неделя - 10
Наименование Категория Ссылка
Бетон сипаттарын есептеу: призмалық берікгі, майысу кезінде беріктікгі, остік созылу кезінде беріктігі, майысу кезінде созылу беріктігі, қысу кезінде деформацияның модулі, бетонның арматурамен тіркелуінің беріктігі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
10-ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
10- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 11
Наименование Категория Ссылка
Армоцемент үшін цемент-құм бетон құрамының есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
11--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
11- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 12
Наименование Категория Ссылка
Силикат бетон құрамын таңдау задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
12--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
12- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 13
Наименование Категория Ссылка
Керамзитбетон және қөбіккерамзитбетон құрамының есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
13--ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
13- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 14
Наименование Категория Ссылка
Ұялы бетон құрамын есептеу задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
14- -ші тақырып для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
14- ші тақырыпты қорғау для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 15
Наименование Категория Ссылка
Арболит құрамы есебі задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Рейтинг 2 для организации итогового контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Неделя - 16
Наименование Категория Ссылка
Наименование Категория Ссылка