ЭлУМКД

Социология

Автор: Уалиева Сауле Кабдымуликовна
Расписание: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Инфографика курса Содержание курса, рубежный контроль 1 Содержание курса, рубежный контроль 2 Итоговый контроль Дополнительные ресурсы
Неделя - 1
Наименование Категория Ссылка
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 1 - Дәріс 1.Әлеуметтану ғылым ретінде конспект лекции Файл
Әдебиеттер тізімі справочно-методические материалы Файл
Литература по социологии на русском языке справочно-методические материалы Файл
Әлеуметтану ғылым ретінде учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
testenet.ru - электронды ресурс справочно-методические материалы Ссылка
kazsocium.kz - электронды ресурс справочно-методические материалы Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БІЛІМ ДЕҢГЕЙЛЕРІ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТI учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Әлеуметтану ғылым ретинде справочно-методические материалы Файл
видео - социология (sociology) учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус рабочая учебная программа Файл
Неделя - 2
Наименование Категория Ссылка
Тапсырма - әлеуметтанудың тарихы для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Әлемдік әлеуметтанушылар учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Социология тарихы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтанудың кезендері учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
XX ҒАСЫРДАҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА Ә материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
XIX ҒАСЫРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУ ДАМУЫНДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ КЕЗЕҢ справочно-методические материалы Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ –ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 40- ЖЫЛДАРЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
әлеуметтанудың тарихы справочно-методические материалы Файл
Лекция 2 - Дәріс 2. Әлеуметтанудың тарихы конспект лекции Файл
Неделя - 3
Наименование Категория Ссылка
Тапсырма - әлеуметтік зерттеу для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Әлеуметтік зерттеу туралы дайындалу мәлеметтер материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Ядов. Социологическое исследование учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
элеуметтік зерттеу әдісі мен техникасы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 3 - Дәріс 3. Социологиялық зерттеу конспект лекции Файл
Неделя - 4
Наименование Категория Ссылка
Тапсырма - Мәдениет. Әлеуметтік санкциялар для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Тұлға социологиясы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Мәдениеттегі әлеуметтану тұрғыдан түсіну, оның қоғамдағы маңызы мен мазмұны учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ справочно-методические материалы Ссылка
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУ ПРОЦЕСІ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР. ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК РӨЛДЕР справочно-методические материалы Ссылка
мәдениет справочно-методические материалы Файл
тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары справочно-методические материалы Файл
Темы СРОП для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 4 - Дәріс 4. Тулганы әлеметтендіру және мәдениет конспект лекции Файл
Неделя - 5
Наименование Категория Ссылка
Социологиялық парадигмалар учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Девиантты мінез-құлық материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Тапсырма - девиация туралы теориялар для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
тұлғаның әлеуметтенуі. Девиация материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Темы СРОП для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 5 - Дәріс 5. Әлеуметтік қатынастар конспект лекции Файл
Неделя - 6
Наименование Категория Ссылка
Тапсырма - әлеуметтік институттар для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Социология в схемах тренажер Файл
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР тренажер Файл
әлеуметтік институттар материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Темы семинаров и практических заданий задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 6 - Дәріс 6.Әлеуметтік институттар конспект лекции Файл
Неделя - 7
Наименование Категория Ссылка
12 жылдық білім учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Білім әлеуметтік институт ретінде материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
білім беру және саяси әлеуметтану материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
«Хиджаб кию дұрыс па?» материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Лекция 7 - Дәріс 7. Дін және білім социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 8
Наименование Категория Ссылка
ЭССЕ - стратификация для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Средний класс Алматы справочно-методические материалы Файл
ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
«ҚОҒАМ» ДЕГЕН ҰҒЫМНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ, АНЫҚТАМАЛАРЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильдік процесі. материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
әлеуметтік стратификация материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Лекция 8 - Дәріс 8. Стратификациялық құрылымы конспект лекции Файл
Неделя - 9
Наименование Категория Ссылка
БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАР для СРО Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Отбасының әлеуметтік мәні материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Отбасы және қатынастары әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
экономика және отбасы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 9 - Дәріс 9. Отбасы социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 10
Наименование Категория Ссылка
Темы СРОП для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Молодежь мира: основные демографические тенденции учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Жастар субмәдениеті материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Список литературы справочно-методические материалы Файл
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 10 - Дәріс 10. Жастар социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 11
Наименование Категория Ссылка
Практика и семинары для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Еңбек социологиясы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Методичка по семинарским занятиям и СРОП материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Лекция 11 - Дәріс 11. Енбек социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 12
Наименование Категория Ссылка
рекомендации по таблицам для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Қала мен ауыл учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Almaty the best учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Қазіргі Қазақстандағы қала мен селоның әлеуметтік көкейтесті мәселелері материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Астана – мегаполис мечты учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Методичка по семинарам и практике задания для практических, семинарских, лабораторных занятий Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 12 - Дәріс 12. Қала мен ауыл социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 13
Наименование Категория Ссылка
Әлемдегі демографиялық жағдай - репродуктивтік туризм учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Қоғамның әлеуметтік-демографиялық құрылымы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
ДЕМОГРАФИЯ ҰҒЫМЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
әлеуметтік -демографиялық құрылым материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Лекция 13 - Дәріс 13. Демография социологиясы конспект лекции Файл
Неделя - 14
Наименование Категория Ссылка
Темы СРОП для СРОП Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Шиеліністердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтік шиеліністердің себептері, атқаратын қызметтері және жіктелуі материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ЖАНАОЗЕН. Массовый расстрел безоружных людей учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ЖАНАОЗЕН 70 человек были убиты, более 500 ранено учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Внутриличностные конфликты (рус) - видео учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Лекция 14 - Дәріс 14. Әлеуметтік шиеліністер конспект лекции Файл
Неделя - 15
Наименование Категория Ссылка
әлеуметтік өзгерістер материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Типовые вопросы к экзамену для организации итогового контроля Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат
Лекция 15 - Дәріс 15. Жаһандануы конспект лекции Файл
Неделя - 16
Наименование Категория Ссылка
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Файл
Литература справочно-методические материалы Файл
Литература по социологии на рус справочно-методические материалы Файл
Наименование Категория Ссылка
Әдебиеттер тізімі справочно-методические материалы Файл
Литература по социологии на русском языке справочно-методические материалы Файл
Әлеуметтану ғылым ретінде учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
testenet.ru - электронды ресурс справочно-методические материалы Ссылка
kazsocium.kz - электронды ресурс справочно-методические материалы Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БІЛІМ ДЕҢГЕЙЛЕРІ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТI учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Әлеуметтану ғылым ретинде справочно-методические материалы Файл
видео - социология (sociology) учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Әлемдік әлеуметтанушылар учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Социология тарихы материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтанудың кезендері учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
XX ҒАСЫРДАҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА Ә материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
XIX ҒАСЫРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУ ДАМУЫНДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ КЕЗЕҢ справочно-методические материалы Ссылка
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ –ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 40- ЖЫЛДАРЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
әлеуметтанудың тарихы справочно-методические материалы Файл
Ядов. Социологическое исследование учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Мәдениеттегі әлеуметтану тұрғыдан түсіну, оның қоғамдағы маңызы мен мазмұны учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ справочно-методические материалы Ссылка
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУ ПРОЦЕСІ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР. ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК РӨЛДЕР справочно-методические материалы Ссылка
мәдениет справочно-методические материалы Файл
тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары справочно-методические материалы Файл
Социологиялық парадигмалар учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Социология в схемах тренажер Файл
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР тренажер Файл
12 жылдық білім учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Білім әлеуметтік институт ретінде материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
«Хиджаб кию дұрыс па?» материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Средний класс Алматы справочно-методические материалы Файл
ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
«ҚОҒАМ» ДЕГЕН ҰҒЫМНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ, АНЫҚТАМАЛАРЫ материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильдік процесі. материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Отбасының әлеуметтік мәні материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Отбасы және қатынастары әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Молодежь мира: основные демографические тенденции учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Список литературы справочно-методические материалы Файл
Қала мен ауыл учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Almaty the best учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Қазіргі Қазақстандағы қала мен селоның әлеуметтік көкейтесті мәселелері материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Астана – мегаполис мечты учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Әлемдегі демографиялық жағдай - репродуктивтік туризм учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ДЕМОГРАФИЯ ҰҒЫМЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Шиеліністердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
Әлеуметтік шиеліністердің себептері, атқаратын қызметтері және жіктелуі материалы практических, семинарских, лабораторных занятий Ссылка
ЖАНАОЗЕН. Массовый расстрел безоружных людей учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
ЖАНАОЗЕН 70 человек были убиты, более 500 ранено учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Ссылка
Внутриличностные конфликты (рус) - видео учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) Файл
Литература справочно-методические материалы Файл
Литература по социологии на рус справочно-методические материалы Файл