ЭлУМКД

Шетел тілі

Автор: Рахметкалиева Маржан Тлековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Headway Beginner Work Book тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Headway Beginner Student's Book тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 3 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Wordlist 4 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Ент Тест тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
R1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 6 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
to BE оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 7 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Was/Were оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Reading. Read and translate the text ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Present Simple оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 9 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Grammar Unit 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Reading. Read and translate the text ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 10 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Grammar Unit 11 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Vocabulary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 11 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Grammar 12 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Wordlist 12 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
R2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
EXAM қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Headway Beginner Work Book тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Headway Beginner Student's Book тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Wordlist 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 3 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 4 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Wordlist 6 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
to BE оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 7 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Was/Were оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Present Simple оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 9 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 10 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 11 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Wordlist 12 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл