ЭлУМКД

Шетел тілі

Автор: Степанова Виктория Евгеньевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Степанова Rick Wilson тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Степанова text тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
New Headway Elementary жаттығу құрылғысы Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Rick Wilson тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Степанова About Myself тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Степанова My Perfect Weekend 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Степанова My Perfect Weekend 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Степанова Weekend ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Степанова My Free Time Ex 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 3 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar 4 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Progress test 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Stop and Check 2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова some_any тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Reading ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова ex unit 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова My Flat тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Степанова My Flat тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова My Flat тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Степанова My Flat тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar exercises Unit 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Progress test 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
New Headway Elementary жаттығу құрылғысы Сілтеме
Степанова Grammar 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 3 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 4 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Степанова Grammar Reference анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл