ЭлУМКД

Шетел тілі

Автор: Михайлова Галина Михайловна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Wordlist 6 / Mikhailova G.M. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
R. Murphy English Grammar in Use elementary анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
New Headway elementary coursebook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Syllabus жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Unit 6 p.35-40/ Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Workbook /Mikhailova G.M. жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Unit test 6/Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Video 6/ Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Wordlist 7 / Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Workbook unit 7 p.41-47/Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Unit test 7/Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Video 7/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Grammar exercises: review/ Mikhailova G.M. ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Rating Test 1 / Mikhailova G.M. аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Vocabulary List 8 материалы для самопроверки Файл
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy2 материалы для самопроверки Файл
Recipe ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Tasks for unit 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
New Headway elementary coursebook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
New Headway elementary workbook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Video 8 материалы для самопроверки Сілтеме
Mikhailova G.M./ text work /summary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
WB unit 8 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Video 8 summary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Test unit 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Tasks for unit 9 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Vocabulary List 9 материалы для самопроверки Файл
About city ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Video 9 summary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
WB unit 9 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Test unit 9 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Vocabulary List 10 материалы для самопроверки Файл
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Tasks for unit 10 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
WB unit 10 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Video 10 summary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Describing a person ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Test unit 10 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Mikhailova GM/Типовые экзаменационные задания/ elementary материалы по организации итогового контроля Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
R. Murphy English Grammar in Use elementary анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
New Headway elementary coursebook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Workbook /Mikhailova G.M. жаттығу құрылғысы Файл
Video 6/ Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Video 7/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Vocabulary List 8 материалы для самопроверки Файл
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Mikhailova G.M. Tasks from Grammar Murphy2 материалы для самопроверки Файл
Tasks for unit 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
New Headway elementary coursebook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
New Headway elementary workbook/Mikhailova G.M. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Video 8 материалы для самопроверки Сілтеме
Tasks for unit 9 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Vocabulary List 9 материалы для самопроверки Файл
Vocabulary List 10 материалы для самопроверки Файл
Tasks for unit 10 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Essential Grammar in Use/ Murphy оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Mikhailova GM/Типовые экзаменационные задания/ elementary материалы по организации итогового контроля Файл