ЭлУМКД

Шетел тілі

Автор: Сарсембаева Арайлы Алибековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Elementary A1 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
7 неделя аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Калелова И.М. Тест рубежный аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева_рейтинговый тест аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А.А. Контрольная работа Рейтинг 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А.А. Задание рейтинг 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Калелова И.М. Задания по грамматике англ.яз тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева_9_неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 9 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А.А. Задание на прослушивание. Диалог 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Сарсембаева Задание на прослушивание Диалог 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Сарсембаева А.А. Диалог 3. Задание на прослушивание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
САрсембаева А.А. Диалог 4 ЗАдание на прослушивание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Калелова И.М. Задания по лексике англ.яз тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева_10_неделя_аудио оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Токтаргалиева_10_неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 10 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Диалог анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Калелова И.М. Elementary Grammar оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Сарсембаева А. Повелительное наклонение - Imperativ анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Видео-объяснение Повелительное наклонение -Imperativ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Три формы глагола анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
САрсембаева А.А. Задание 11 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева 11 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Elementary Grammar анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Калелова И.М. Тест 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Тест по лексике по 2 ответа ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Токтаргалиева 12 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Ссылка на видео-уроки Perfekt оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
САрсембаева А.А. Задание 12 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Диалог оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Калелова И.М. Справочник анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Калелова И.М. Текст 12 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Тест ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева_грам 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Токтаргалиева 13 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А.. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Диалог 1 стр 82 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А. Диалог 2 стр 88 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Диалог 3 стр 89 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А.А. Задание 13 неделя ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Текст 13 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Тест 11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Токтаргалиева 14 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Elementary Grammar жаттығу құрылғысы Файл
Калелова И.М. Текст 14 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Диалог 1 стр 95 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А. Диалог 2 стр 97 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А.А. Задание 14 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Калелова Справочник жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Токтаргалиева 15 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Калелова И.М. Тест рубежный аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
САрсембаева А.А. Задание 15 неделя Грамматика аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 15 неделя Тексты аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 15 неделя Лексика аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 15 неделя Лексика аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Типовые материалы по организации итогового контроля Файл
Атауы Категория Сілтеме
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Токтаргалиева_10_неделя_аудио оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Диалог анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Калелова И.М. Elementary Grammar оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Повелительное наклонение - Imperativ анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Видео-объяснение Повелительное наклонение -Imperativ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Три формы глагола анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Калелова И.М. Elementary Grammar анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Рабочая тетрадь анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Ссылка на видео-уроки Perfekt оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Диалог оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Калелова И.М. Справочник анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А.. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Сарсембаева А. Диалог 1 стр 82 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А. Диалог 2 стр 88 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Диалог 3 стр 89 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Калелова И.М. Elementary Grammar жаттығу құрылғысы Файл
Сарсембаева А. Диалог 1 стр 95 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
САрсембаева А. Диалог 2 стр 97 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сарсембаева А. Учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Типовые материалы по организации итогового контроля Файл