ЭлУМКД

Қосымша кәсіби бағытталған шет тілі

Автор: Сарсембаева Арайлы Алибековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Рахметкалиева М.Т. Testing skills аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Vocabulary ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. R1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Бетимбаева УП для горно-металлургических специальностей анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Betimbayeva Test Metallurgy аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. задание для задолженников тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А.А. задание для рейтинга 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Сарсембаева А№ Задание 9 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Video оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Betimbayeva Week 9 Task ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. Тренажер 1. Let's do some grammar жаттығу құрылғысы Файл
Рахметкалиева М.Т. CV тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 10 Task тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva VIDEO оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Betimbayeva VIDEO 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Find the job that’s right for you! ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. Speaking тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 10 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 11 Task ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Modern production methods for titanium alloys анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Reading. Read and translate the text тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. How to improve your English speaking skills? оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Testing skills ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 11 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 12 Task тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Introduction to lead manufacture анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Рахметкалиева М.Т. Reading Are you a reliable driver? тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. Writing and Speaking Traffic Rules тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 12 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 13 Task тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Zinc processing тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Рахметкалиева М.Т. Reading Wonders of the World тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. Speaking Wonders тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 13 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 14 Task тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Types of molding machines анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Рахметкалиева М.Т. Writing Inventions жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 14 неделя тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Betimbayeva Week 15 Task тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Betimbayeva Week 15 Task for RC 2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
САрсембаева А.А. Задание 15 неделя аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сарсембаева А. Эссе қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. R2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рахметкалиева М.Т. Essay topics материалы по организации итогового контроля Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Сарсембаева А. Экзаменационные билеты материалы по организации итогового контроля Файл
Сарсембаева А. Экзаменационные тексты материалы по организации итогового контроля Файл
Сарсембаева А. Эссе материалы по организации итогового контроля Файл
Бетимбаева Положение об экзаменах қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Бетимбаева УП для горно-металлургических специальностей анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Betimbayeva Video оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Тренажер 1. Let's do some grammar жаттығу құрылғысы Файл
Betimbayeva VIDEO оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Betimbayeva VIDEO 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Betimbayeva Modern production methods for titanium alloys анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. How to improve your English speaking skills? оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Betimbayeva Introduction to lead manufacture анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Betimbayeva Zinc processing тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Betimbayeva Types of molding machines анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Рахметкалиева М.Т. Improve your skills жаттығу құрылғысы Файл
Рахметкалиева М.Т. Essay topics материалы по организации итогового контроля Файл
Сарсембаева А. Экзаменационные билеты материалы по организации итогового контроля Файл
Сарсембаева А. Экзаменационные тексты материалы по организации итогового контроля Файл
Сарсембаева А. Эссе материалы по организации итогового контроля Файл