ЭлУМКД

Қазақ (орыс) тілі

Автор: Сурова Дарья Сергеевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус силлабус Файл
силлабус силлабус Файл
Задание по орфоэпическим нормам ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тренинг 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
тема 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
минимумы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
тема 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задания для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
минимум анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Грамматический материал анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Задания по грамматие ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Задания - описание ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
минимум анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
тема 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
тема 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренинг 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рубежный контроль аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Материалы для рубежного контроля тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
аргументация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Разговорный стиль речи ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Разговорный стиль речи тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Грамматический материал 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Стиль художественной литературы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Стиль художественной литературы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Официально-деловой стиль речи тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Синтаксис тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Публицистический стиль речи тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Работа с газетными текстами тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Рубежный контрль 2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Итоговый контроль қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
минимумы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
минимум анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Грамматический материал анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
минимум анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл