ЭлУМКД

Қосымша шетел тілі

Автор: Горбань Елена Евгеньевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Syllabus жұмыс оқу бағдарламасы Файл
SVA тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
SVA таблица анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ по грамматике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Text 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
МУ Text Bank анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
ADJ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Прилагательное анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Participle 1 and 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Participles ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Participle жаттығу құрылғысы Сілтеме
Participle 2 жаттығу құрылғысы Сілтеме
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Infinitive тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Infinitive анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Infinitive анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Reading ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
video about ES countries анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
video UK анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Infinitive test жаттығу құрылғысы Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
R 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Text ESC тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Gerund тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
grammar ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Gerund оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Reading ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Gerund жаттығу құрылғысы Сілтеме
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Сложные предложения ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сложные предложения (союзы) анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Conditionals 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Song анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Listening ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Условные предложения (таблица) анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Conditionals 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Conditionals жаттығу құрылғысы Сілтеме
Условные предложения анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Reading ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Косвенная речь анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Косвенная речь тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Test ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Согласование времен анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
reading ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Final Test қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
SVA таблица анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ Text Bank анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Прилагательное анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Participle 1 and 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Participle жаттығу құрылғысы Сілтеме
Participle 2 жаттығу құрылғысы Сілтеме
Infinitive анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Infinitive анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
video about ES countries анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
video UK анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Infinitive test жаттығу құрылғысы Сілтеме
Gerund оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Gerund жаттығу құрылғысы Сілтеме
Сложные предложения (союзы) анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Song анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Условные предложения (таблица) анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Conditionals жаттығу құрылғысы Сілтеме
Условные предложения анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Косвенная речь анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Согласование времен анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл