ЭлУМКД

Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Автор: Воронина Нэлля Владимировна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
1 WORKING WITH OPERATING SYSTEM. FILES AND FOLDERS (CREATE, DELETE, COPY, AND SEARCH). PLANNING. TASK MANAGER тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES дәрістер конспектісі Файл
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES силлабус Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
DATA REPRESENTATION IN A COMPUTER SYSTEM тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
DATA REPRESENTATION IN A COMPUTER SYSTEM дәрістер конспектісі Файл
Лабор_2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Laboratory work on MS WORD тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
AN INTRODUCTION TO SYSTEMS CONCEPTS AND SYSTEMS ARCHITECTURE дәрістер конспектісі Файл
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тест Системы счисления тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
MS WORD тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
SOFTWARE. OPERATING SYSTEM дәрістер конспектісі Файл
Test Word жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
SPREADSHEETS MICROSOFT EXCEL тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
HUMAN–COMPUTER INTERACTION дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
CONDITIONAL FUNCTIONS, CONDITIONAL FORMATTING тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
DATABASE SYSTEMS дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
trainer ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
DATA ANALYSIS дәрістер конспектісі Файл
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
additional materials жұмыс оқу бағдарламасы Сілтеме
test1 жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
6 LABORATORY WORK ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Lec_8 дәрістер конспектісі Файл
Задачи жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
CYBER CRIME AND SECURITY дәрістер конспектісі Файл
Варианты заданий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Lab_8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Test_Access жаттығу құрылғысы Файл
INTERNET TECHNOLOGIES дәрістер конспектісі Файл
титульный анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Labor_7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
11 LECTURE дәрістер конспектісі Файл
Темы презентаций тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES дәрістер конспектісі Файл
Lab_work_8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
test2 жаттығу құрылғысы Файл
SMART TECHNOLOGIES дәрістер конспектісі Файл
Test1 жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
practice tests to consolidate the material ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
test_HTML жаттығу құрылғысы Файл
14 E-texn дәрістер конспектісі Файл
Дополнительный материал оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Разработка сайта анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Opt_2 жаттығу құрылғысы Файл
Opt_3 жаттығу құрылғысы Файл
function дәрістер конспектісі Файл
Opt_1 жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Test Word жаттығу құрылғысы Файл
additional materials жұмыс оқу бағдарламасы Сілтеме
test1 жаттығу құрылғысы Файл
Задачи жаттығу құрылғысы Файл
Test_Access жаттығу құрылғысы Файл
титульный анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
test2 жаттығу құрылғысы Файл
Test1 жаттығу құрылғысы Файл
test_HTML жаттығу құрылғысы Файл
Дополнительный материал оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Разработка сайта анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Opt_2 жаттығу құрылғысы Файл
Opt_3 жаттығу құрылғысы Файл
Opt_1 жаттығу құрылғысы Файл