ЭлУМКД

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Автор: Рахметуллина Женисгуль Толеухановна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Өз бетімен орындайтын тапсырмалар №1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
дәріс сабақ №1 дәрістер конспектісі Файл
Электронды оқу құралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
тәжірибелік сабақ №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Өз бетімен орындайтын тапсырмалардың кестесі ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
тәжірибелік сабақ №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
комбинаторика элементтерінің қолдануы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
дәріс сабақ №2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
№1 СОӨЖ тапсырмалары ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Электронды оқу құралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
комбинаторика элементтері жаттығу құрылғысы Файл
Оку куралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
тәжірибелік сабақ №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
дәріс сабақ №4 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Өз бетімен орындайтын тапсырмалар №2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
№2 СОӨЖ тапсырмалары ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тәжірибелік сабақ №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
№2 СӨЖ тапсырмалары ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №5 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
тәжірибелік сабақ №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №6 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
тәжірибелік сабақ №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
тәжірибелік сабақ №8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Өз бетімен орындайтын тапсырмалар №3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
№3 СОӨЖ тапсырмалары ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
дәріс сабақ №10 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
дәріс сабақ №11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
тәжірибелік сабақ №12-15 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №12 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
№4 СОӨЖ тапсырмалары ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №13 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
дәріс сабақ №14 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
емтиханнын типтік тапсырмалары қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
дәріс сабақ №15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Электронды оқу құралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
комбинаторика элементтерінің қолдануы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Электронды оқу құралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
комбинаторика элементтері жаттығу құрылғысы Файл
Оку куралы оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл