ЭлУМКД

Басқарушылық шешімдерді жасау

Автор: Масенова Айжан Матанкызы
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Задание 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Учебник оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
электронные ресурсы дәрістер конспектісі Сілтеме
РП и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Лекция 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Методические указания к практическим занятиям тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 2 КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
2 практика. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
3 практика. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Глоссарий. Основные понятий. анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Задание 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 4 СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
для сро ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
4 Задание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Задание6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
5 задание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 6. ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Задание 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Слайды 1. Принятие управленческих решений оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
6 задание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 7. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
7 задание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 8. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 9 ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10 УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 12 РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13 КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Задание 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 14 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция15 . Принятие эффективных решений дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Учебник оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
электронные ресурсы дәрістер конспектісі Сілтеме
Глоссарий. Основные понятий. анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Слайды 1. Принятие управленческих решений оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл