ЭлУМКД

Қаржылық нарығы мен делдалдар

Автор: Ислям Гульнара Ислямовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 1 дәрістер конспектісі Файл
тема 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
конспект лекции оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 2 дәрістер конспектісі Файл
тема 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 3 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 4 дәрістер конспектісі Файл
тема 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 5 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 6 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 6 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 7 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 8 дәрістер конспектісі Файл
тема 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 28 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 9 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 9 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 10 дәрістер конспектісі Файл
тема 10 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 10 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 11 дәрістер конспектісі Файл
тема 11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 11 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 12 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 12 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 12 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 12 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 13 дәрістер конспектісі Файл
тема 13 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 13 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 14 дәрістер конспектісі Файл
тема 14 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма 14 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тема 15 дәрістер конспектісі Файл
тапсырма 15 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 15 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 15 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
конспект лекции оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
тема 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 5 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 8 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 12 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тема 15 анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме