ЭлУМКД

Экономикадағы математика

Автор: Дронсейка Ирина Пранасовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Рабочая программа дисциплины жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Лекция 1_Матрицы и определители дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сложение матриц жаттығу құрылғысы Файл
Умножение матрицы на число жаттығу құрылғысы Файл
Умножение матриц жаттығу құрылғысы Файл
Минор и алгебраическое дополнение жаттығу құрылғысы Файл
Нахождение обратной матрицы жаттығу құрылғысы Файл
Определение ранга матрицы жаттығу құрылғысы Файл
Домашняя работа №1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Линейная алгебра анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 2_Решение систем линейных уравнений дәрістер конспектісі Файл
Метод Гаусса дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Метод Гаусса (теория и примеры) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Домашняя работа №2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Контрольная работа №1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Типовой вариант Контрольной работы №1 курстық жұмыстар/жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар Файл
Метод Гаусса тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3_Векторная алгебра дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вычисление площади и объема в пирамиде жаттығу құрылғысы Файл
Домашняя работа №3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Аналитическая геометрия анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 4_Прямая на плоскости дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Домашняя работа №4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5_Плоскость и прямая в пространстве дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Домашняя работа №5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Контрольная работа №2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лекции 6-7_Функции, предел, непрерывность дәрістер конспектісі Файл
Графики четной и нечетной функций дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Пределы, производные и интегралы анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Практическое занятие №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Пример по таблице эквивалентностей жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Точка разрыва 2 рода жаттығу құрылғысы Файл
Примерные задания для рубежных тестов ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекции 8-9_Дифференцирование дәрістер конспектісі Файл
Пример_Производная степенной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Производная неявно заданной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Производная параметрически заданной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Правило Лопиталя жаттығу құрылғысы Файл
Практическое занятие №8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Практическое занятие №9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Контрольная работа №3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10_Неопределенный интеграл дәрістер конспектісі Файл
Пример_Интегрирование степенной функции жаттығу құрылғысы Файл
Практическое занятие №10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11_Методы интегрирования дәрістер конспектісі Файл
Пример_Внесение под знак дифференциала жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование по частям жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование дробных выражений жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование тригонометрических выражений жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование иррациональных выражений жаттығу құрылғысы Файл
Практическое занятие №11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 12_Определенный интеграл дәрістер конспектісі Файл
Пример_Интегрирование по частям в определенном интеграле жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Замена переменной в определенном интеграле жаттығу құрылғысы Файл
Практическое занятие №12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Контрольная работа №4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13_Приложения определенного интеграла дәрістер конспектісі Файл
Примеры_Приложения определенного интеграла жаттығу құрылғысы Файл
Практическое занятие №13 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Презентация_Об интеграле дәрістер конспектісі Файл
Таблицы производных и интегралов дәрістер конспектісі Файл
Практическое занятие №14 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Примерный вариант экзаменационного теста ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Сложение матриц жаттығу құрылғысы Файл
Умножение матрицы на число жаттығу құрылғысы Файл
Умножение матриц жаттығу құрылғысы Файл
Минор и алгебраическое дополнение жаттығу құрылғысы Файл
Нахождение обратной матрицы жаттығу құрылғысы Файл
Определение ранга матрицы жаттығу құрылғысы Файл
Линейная алгебра анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Метод Гаусса тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Вычисление площади и объема в пирамиде жаттығу құрылғысы Файл
Аналитическая геометрия анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Пределы, производные и интегралы анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Пример по таблице эквивалентностей жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Точка разрыва 2 рода жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Производная степенной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Производная неявно заданной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Производная параметрически заданной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Правило Лопиталя жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование степенной функции жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Внесение под знак дифференциала жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование по частям жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование дробных выражений жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование тригонометрических выражений жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование иррациональных выражений жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Интегрирование по частям в определенном интеграле жаттығу құрылғысы Файл
Пример_Замена переменной в определенном интеграле жаттығу құрылғысы Файл
Примеры_Приложения определенного интеграла жаттығу құрылғысы Файл