ЭлУМКД

Оқушыларға бейіндік оқытуды ұйымдастыру

Автор: Отческая Ирина Борисовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
http://univertv.ru/video/pedagogika/metodika_prepodavaniya/problemy_sovremennogo_obrazovaniya/?mark=all жұмыс оқу бағдарламасы Сілтеме
Организация профильного обучения в школе жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Организация профильного обучения в школе силлабус Файл
Организация профильного обучения в школе анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тема 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
р.к. 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
Тема 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
тема 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Организация профильного обучения в школе дәрістер конспектісі Файл
р.к.2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тема 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
итоговый контроль қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
http://univertv.ru/video/pedagogika/metodika_prepodavaniya/problemy_sovremennogo_obrazovaniya/?mark=all жұмыс оқу бағдарламасы Сілтеме
Организация профильного обучения в школе анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл