ЭлУМКД

Әлеуметтану

Автор: Краснобаева Нелли Леонидовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
глоссарий по социологии анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Лекция 1 дәрістер конспектісі Файл
слаид-лекция 1 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
сайты по социологии анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
семинар 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
прочитайте и составьте тезисы работы Макс Вебер ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Текст "Методы социологии" тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 4 Методы социологических исследований дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
семинар 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5 Общество как система дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
прочтите работу и сделайте краткий конспект ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 6 Социальные группы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 7 Социальные институты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
семинар 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
срсп 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 8 Социальные организации дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
семинар 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
СРСП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 9 Социальная стратификация дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
семинар 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 10 Социализация личности дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
семинар 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРСП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 11 Девиантное поведение личности дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 12 Социология труда дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
СРСП 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
слайд-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 13 Экономическая социология дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Семинар 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 14 Социология социальных конфликтов дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
СРСП 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 15 социология религии дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
глоссарий по социологии анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция 1 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
сайты по социологии анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слайд-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
слаид-лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл