ЭлУМКД

Қосымша кәсіби бағытталған шет тілі

Автор: Голубых Ирина Васильевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Текст 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Text 1, выполнение заданий ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменное выполнение заданий к тексту ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
выполнение заданий к тексту 4 письменно ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
темы рефератов и требования анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
титульный лист анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
задания к тексту № 5 письменно ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
задания (Ней Е.Ф.) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 6 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
письменные задания к тексту № 6 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменный перевод текста № 7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
письменные задания к тексту 7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
План эссе о будущей специальности ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
письменное эссе о будущей специальности ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Корректирование ошибок за семестр ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
тексты 1-7 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
экзамен ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
ИК қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
темы рефератов и требования анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
титульный лист анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл