ЭлУМКД

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

Автор: Отческая Ирина Борисовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Профессия педагога ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Профессия педагога ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Статья Сухомлинского оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание к теме 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Введение в педагогическую профессию жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Введение в педагогическую профессию силлабус Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Спектр педагогических специальностей ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
квалификационные требования анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание к теме 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Тема 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Педагогическая деятельность ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к теме 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тема 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Педагогическая деятельность как общественное явления ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
я-концепция анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание к теме 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практические задания к теме 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тема 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тема 6 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тема 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ. ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тема 7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
практика 8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Введение в педагогическую профессию жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Введение в педагогическую профессию силлабус Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 9 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практика 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 10 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практика 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
практика 12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 13 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практика 13 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 14 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практика 14 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию дәрістер конспектісі Файл
Введение в педагогическую профессию тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сро 15 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практика 15 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Введение в педагогическую профессию анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Статья Сухомлинского оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
квалификационные требования анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
я-концепция анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл