ЭлУМКД

Жан тану және адамның дамуы

Автор: Отческая Ирина Борисовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
"Психология и развитие человека" жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекционный комплекс дәрістер конспектісі Файл
задание к теме 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
"Психология и развитие человека" жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекционный комплекс дәрістер конспектісі Файл
задание к теме 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекционный комплекс дәрістер конспектісі Файл
задание к теме 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к теме 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекционный комплекс дәрістер конспектісі Файл
задание к теме 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекционный комплекс дәрістер конспектісі Файл
задание к теме 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Психология и развитие человека жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Психология и развитие человека силлабус Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл
Атауы Категория Сілтеме
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Общая психология в заданиях и задачах оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл
материалы по контролю знаний жаттығу құрылғысы Файл