ЭлУМКД

Қазақ (орыс) тілі

Автор: Ережепова Сауле Каратаевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
СРО №1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Силлабус и рабочая программа силлабус Файл
Практ. задание №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рабочая учебная программа жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Стили и жанры речи оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
СРО №2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №2. Интерактивное задание тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Справочно-методический материал анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
СРОП №2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
СРО №3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
СРО №4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
СРО №5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
СРО №6 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
СРО №7 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практ. задание №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Материал для РК №1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Деловой этикет оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
СРО №8 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
СРО №9 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задания для ПЗ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №9 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Учебное пособие оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
СРО №10 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №10 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вводные слова тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
СРО №11 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №11 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Причастие и деепричастие тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
СРОП №12 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО № 12 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Типы СПП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
СРОП №13 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО № 13 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
СРОП №14 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО № 14 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Материал для РК №2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП №15 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО № 15 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Материал для итогового контроля қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Стили и жанры речи оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Справочно-методический материал анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Деловой этикет оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Учебное пособие оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Мультимедиа оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме