ЭлУМКД

Әлеуметтану

Автор: Уалиева Сауле Кабдымуликовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 1 - Дәріс 1.Әлеуметтану ғылым ретінде дәрістер конспектісі Файл
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Литература по социологии на русском языке анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Әлеуметтану ғылым ретінде оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
testenet.ru - электронды ресурс анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
kazsocium.kz - электронды ресурс анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БІЛІМ ДЕҢГЕЙЛЕРІ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТI оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Әлеуметтану ғылым ретинде анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
видео - социология (sociology) оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма - әлеуметтанудың тарихы ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Әлемдік әлеуметтанушылар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Социология тарихы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтанудың кезендері оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
XX ҒАСЫРДАҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА Ә тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
XIX ҒАСЫРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУ ДАМУЫНДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ КЕЗЕҢ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ –ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 40- ЖЫЛДАРЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
әлеуметтанудың тарихы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Лекция 2 - Дәріс 2. Әлеуметтанудың тарихы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма - әлеуметтік зерттеу ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Әлеуметтік зерттеу туралы дайындалу мәлеметтер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Ядов. Социологическое исследование оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
элеуметтік зерттеу әдісі мен техникасы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 3 - Дәріс 3. Социологиялық зерттеу дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма - Мәдениет. Әлеуметтік санкциялар ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тұлға социологиясы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Мәдениеттегі әлеуметтану тұрғыдан түсіну, оның қоғамдағы маңызы мен мазмұны оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУ ПРОЦЕСІ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР. ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК РӨЛДЕР анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
мәдениет анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Темы СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 4 - Дәріс 4. Тулганы әлеметтендіру және мәдениет дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Социологиялық парадигмалар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Девиантты мінез-құлық тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Тапсырма - девиация туралы теориялар ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тұлғаның әлеуметтенуі. Девиация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Темы СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5 - Дәріс 5. Әлеуметтік қатынастар дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма - әлеуметтік институттар ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Социология в схемах жаттығу құрылғысы Файл
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР жаттығу құрылғысы Файл
әлеуметтік институттар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Темы семинаров и практических заданий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 6 - Дәріс 6.Әлеуметтік институттар дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
12 жылдық білім оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Білім әлеуметтік институт ретінде тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
білім беру және саяси әлеуметтану тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
«Хиджаб кию дұрыс па?» тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Лекция 7 - Дәріс 7. Дін және білім социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
ЭССЕ - стратификация ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Средний класс Алматы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
«ҚОҒАМ» ДЕГЕН ҰҒЫМНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ, АНЫҚТАМАЛАРЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильдік процесі. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
әлеуметтік стратификация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 8 - Дәріс 8. Стратификациялық құрылымы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАР ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Отбасының әлеуметтік мәні тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Отбасы және қатынастары әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
экономика және отбасы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 9 - Дәріс 9. Отбасы социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Темы СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Молодежь мира: основные демографические тенденции оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Жастар субмәдениеті тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Список литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 10 - Дәріс 10. Жастар социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Практика и семинары ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Еңбек социологиясы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Методичка по семинарским занятиям и СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 11 - Дәріс 11. Енбек социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
рекомендации по таблицам ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Қала мен ауыл оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Almaty the best оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Қазіргі Қазақстандағы қала мен селоның әлеуметтік көкейтесті мәселелері тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Астана – мегаполис мечты оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Методичка по семинарам и практике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 12 - Дәріс 12. Қала мен ауыл социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Әлемдегі демографиялық жағдай - репродуктивтік туризм оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Қоғамның әлеуметтік-демографиялық құрылымы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
ДЕМОГРАФИЯ ҰҒЫМЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
әлеуметтік -демографиялық құрылым тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 13 - Дәріс 13. Демография социологиясы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Темы СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Шиеліністердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтік шиеліністердің себептері, атқаратын қызметтері және жіктелуі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ЖАНАОЗЕН. Массовый расстрел безоружных людей оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ЖАНАОЗЕН 70 человек были убиты, более 500 ранено оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Внутриличностные конфликты (рус) - видео оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 14 - Дәріс 14. Әлеуметтік шиеліністер дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
әлеуметтік өзгерістер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Типовые вопросы к экзамену қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 15 - Дәріс 15. Жаһандануы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Литература анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Литература по социологии на рус анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Атауы Категория Сілтеме
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Литература по социологии на русском языке анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Әлеуметтану ғылым ретінде оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
testenet.ru - электронды ресурс анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
kazsocium.kz - электронды ресурс анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БІЛІМ ДЕҢГЕЙЛЕРІ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТI оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Әлеуметтану ғылым ретинде анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
видео - социология (sociology) оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Әлемдік әлеуметтанушылар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Социология тарихы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтанудың кезендері оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
XX ҒАСЫРДАҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДА Ә тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
XIX ҒАСЫРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУ ДАМУЫНДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ КЕЗЕҢ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ –ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 40- ЖЫЛДАРЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
әлеуметтанудың тарихы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Ядов. Социологическое исследование оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Мәдениеттегі әлеуметтану тұрғыдан түсіну, оның қоғамдағы маңызы мен мазмұны оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ТҰЛҒА ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУ ПРОЦЕСІ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР. ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК РӨЛДЕР анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
мәдениет анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Социологиялық парадигмалар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Социология в схемах жаттығу құрылғысы Файл
ТҮСІНІКТЕР МЕН СӨЗДІКТЕР жаттығу құрылғысы Файл
12 жылдық білім оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Білім әлеуметтік институт ретінде тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
«Хиджаб кию дұрыс па?» тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Средний класс Алматы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
«ҚОҒАМ» ДЕГЕН ҰҒЫМНЫҢ МӘНІ МЕН ТҮСІНІГІ, АНЫҚТАМАЛАРЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильдік процесі. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Отбасының әлеуметтік мәні тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Отбасы және қатынастары әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Молодежь мира: основные демографические тенденции оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Список литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қала мен ауыл оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Almaty the best оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Қазіргі Қазақстандағы қала мен селоның әлеуметтік көкейтесті мәселелері тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Астана – мегаполис мечты оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Әлемдегі демографиялық жағдай - репродуктивтік туризм оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ДЕМОГРАФИЯ ҰҒЫМЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Шиеліністердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әлеуметтік шиеліністердің себептері, атқаратын қызметтері және жіктелуі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
ЖАНАОЗЕН. Массовый расстрел безоружных людей оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
ЖАНАОЗЕН 70 человек были убиты, более 500 ранено оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Внутриличностные конфликты (рус) - видео оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Литература анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Литература по социологии на рус анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл