Текст с ошибкой:


Комментарий:


Машинажасау

Мамандық 5B071200 – бакалавриат

Мамандықтар:

 • Машина жасау технологиясы, металды кесу білдектері және құралдар.
 • Пісіру өндірісінің технологиясы және жабдығы

Мамандық дамуының ортасы – машина жасау кәсіпорындары, жоба–құрылымды ұйымдар, ғылыми–зерттеу ұйымдары, білімнің орташа мамандандырылған мекемелері және қалалық және облыстық деңгейдегі машина жасау бойынша департаменттер.

Мамандық дамуының түрлері: 5B071200 – машина жасау мамандығы бойынша бакалаврлар орта санаттағы мамандардың қызметін иемдене алады және мамандық дамуының келесідей түрлерін орындай алады:

 • жоба–құрамды;
 • өндіруші-технологиялық;
 • машина жасауда және олардың технологиялық жабдықталу қаржысында бұйымды өндірудегі инновациялық  технологияны жасау аймағында  ғылыми–зерттеулік дамуы.
 • Машина жасау үлгісіндегі орташа мамандандырылған оқу мекемелеріндегі педагогикалық жұмыс;
 • Сәйкес департаменттердегі әкімшілік–басқару жұмысы.
 • Мамандандық дамуының функциялары – машина жасаудың технологиялық процестерін құрастыру, машина жасаудың технологиялық процестерін басқару, машина жасаудың бұйымды өндірудегі инновациялық  технологияны жасау аймағында  ғылыми–зерттеулік дамуы.

Мамандандық дамуының типті тапсырмалары– жабдықты құрастыру және машина жасау өндірісінің жабдықтары; технико-экономикалық есептеулердің орындалуы; технологиялық процестерді жасау; машига жасау құралдарындағы жұмыс, бизнес–жобаларды жасау.

5B071200 –Машина жасау мамандығы бойынша бакалаврдың кілттік компетенцияларына талаптар:

 • Заманауи машина жасау индустриясында алдыңғы қатарлы технологиялар туралы білу;
 • Қоғам дамуының негізгі философиялық категорияларын білу;
 • Төтенше жағдайлар сиапттамалары және қоршаған ортаны қорғау бойынша шектік  бағдарламалар; жұмыс берушінің талаптарын ескерілуімен ұлттық және аймақтық машина жасау базарындағы әлеуметтік мәнді тапсырмалар ;
 • Жобалық шешмідерді модельдей білу, мәселелерді бағалау және өзінің мамандану ортасының даму,әлемдік экономикалық даму тенденциялары, өндірістік–техникалық шешімдерді қабылдау, ұжымда жұмысты ұйымдастыру; әлемдік машина жасау бизнесінің шарттарына интегрлену;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін және өзара ұлттық қатынас – орыс тілін меңгере білу; шет ел тілінің бірін лексикалық және грамматикалық минимумда білу; техникалық, қаржылық, психологиялық және адамдық факторлар есебінде басқарудың негізін бәлу; графикалық компьютерлік бағдарламалармен қолдану; машина жасаудың, мамандықтың және ғылымның  терминологиясын білу;негізгі нормативті және анықтамалық құжаттармен жұмыстар;
 • Мамандандырылған тапсырмалардың кең спектрін шешуде компотентті болу, инновациялық ойлай білу.

6M071200 мамандығы - магистратура

6M071200 – машина жасау мамандығы бойынша магистратураға кадрларды дайындау ғылыми және педагогикалық бағытта жүзеге асырылады.

Ғылыми– педагогикалық магистратура жоғарғы университеттен кейінгі білінің бағдарламасы және машина жасау ортасында ғылыми– зерттеу дайындығының дамуына ие , ғылыми–  зерттеулік сектор үшін университеттен кейінгі кадрларды дайындаудағы оқу бағдарламаларын іске асырады.

Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратураның екі жылдық оқу бағдарламасын меңгерген және магистратуралық диссертацияны қорғаған тұлғаға «Техниканың және техгологияның магистрі» академиялық деңгейі тапсырылады. 

Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура түлегі:

 • Ғылыми және мамандандырылған фундаментті дайындығы болу керек;
 • Ғылыми ақпаратты алуды, қайта өңдеуді  және сақтауды қоса,заманауи ақпараттық технологияларды меңгере білу;
 • Құрастыра білу және заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу, таңдалған мамандық бойынша ғылыми–зерттеулік және сынақтық–зерттеу қызметін жүргізу және жоспарлау,
 • жоо–да сабақ беру, зерттеулік және басқару қызметін нәтижелі жүзеге асыру.
 • Жобалаушы, жоба жұмыстарының менеджері болып жұмыс істей алады, басқару қызметін жүзеге асыра алады.

Жалпы оқуға талаптар:  6M071200 –машина жасау мамандығы бойынша магистратура түлектері мамандандық қызметінің келесі түрлерін орындай алуға қабілетті болу керек: 

 • ғылыми–зерттеулік қызмет (ғылыми зерттеулерді жүргізу, берілгендерді жинау және талдау,ғылыми мақалаларды, ірі ғылыми зерттеулердің бөлімдерін жазу);
 • өндірістік (жобалауға тапасырманы құрастыруды қоса жобалы және машина жасауда бұйымды өндіруде инновациялық технологияларды жобалау және олардың технологиялық жабдықтауының қаржысы; ірі бөлімшелер қызметін басқаруды қоса, басұарушы).

Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистранттар мамандандырылған–техникалық, техникалық және жоғарғы мамандандырылған білім бағдарламалары оқу мекемелерінде жұмыс істей алады, оқу бағдарламасына жататын педагогикалық қызметпен айналыса алады, типті және жұмысты оқу бағдарламаларын, оқу–әдістемелік құрылымдарын құрастыру, дәріс курстарын оқу және машина жасау пәні бойынша практикалық сабақтарды жүргізу және т.б.  

Әлеуметтік–тұлғалық компетенцияларға талаптар әлеуметтік, экономикалық, мамандандырылған рөлдерге, ауысу динамикасындағы шарттарда географилық және әлеуметтік мобильділікке ауысуға дайын болуға бекітіледі.

Ұйымдастыру– басқару компетенцияларына талаптар жоба алдындағы зерттеулерге қатысуды, шығармашылық ұжымды басқаруды немесе оларға қатысуды, жобалау процесін жоспарлауды, аралас саладағы мамандармен жобаларды құптастыруды қоса өндірістік– басқару қызметі спецификасынан шығады.