Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Өз еркімен оқудан шығу туралы өтініш

Өз еркімен оқудан шығу туралы өтініш

Бұйрықты шығару үшін Сізге қолдан жазылған СҚКО-ға өтініш беруіңіз қажет.

Өтініш үлгісі:

 

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ректоры

Ж.Қ Шаймардановқа

__________________факультетінің _____________оқу түрінің ___курс __________тобының студенті

(аты-жөні толығымен)

Байланыс ақпараты.___________

Өтініш

Мені   ____________ (күні) бастап өз еркімен оқудан.  

.Аты-жөні,күн


Жадынаманы жүктеу